Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisestä fysioterapiasta voit saada apua akuuttiin ja pitkittyneisiin kiputiloihin, liikkumisen vaikeuksiin, fyysiseen tai henkiseen jännitykseen, uniongelmiin, väsymykseen, pelkotiloihin, stressiin tai ahdistusoireisiin. Fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet ja menetelmät määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.