Aikuisten neurologinen fysioterapia

Neurologinen kuntoutus on suunnattu asiakkaille, joilla on erilaisia keskus- ja ääreishermoston sairauksia tai oireita. Yleisimmät näistä sairauksista ovat aivoinfarktin jälkeinen halvaus, MS-tauti, Parkinsonin tauti ja erilaiset kehitysvammat. Fysioterapian tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen. Fysioterapian sisältönä on päivittäisten toimintojen j aliikkumisen uudelleen oppiminen, kehon tunnistaminen, liikkuvuuksien ja lihasvoiman ylläpito ja palautuminen. Harjoittelu toteutetaan ja suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan, lähettävän tahon, omaisten, avustavan henkilökunnan sekä muiden terapeuttien kanssa. Kuntoutus voidaan toteuttaa liikkeen tiloissa, kotikäynteinä tai allasterapian muodossa.